Kwaliteit en duurzaamheid

“Wij bieden onze klanten kwaliteit, zonder gedoe”.

 

VMRG-Keurmerk
Van Iersel levert onder gegarandeerde kwaliteit en voldoet daarmee aan de VMRG kwaliteits-eisen en adviezen van de VMRG.

Deze hoge kwaliteit wordt gewaarborgd door de VMRG waarbij we zijn aangesloten. Leden van de VMRG hebben doorlopend contact en blijven zo op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving in de branche.

We worden regelmatig op onze kwaliteit gecontroleerd door het onafhankelijke keuringsinstituut SKG-IKOB (Stichting Kwaliteit Gevelbouw). De keurmeester van het SKG-IKOB test zoal op: inbraakwerendheid, wind- en waterdichtheid en sterkte- en stijfheid.

Bekijk ons VMRG-Keurmerk aluminium en VMRG-keurmerk staal de VMRG-voorwaarden

 

KOMO attest-met-productcertificaat
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit en de woningwet.
Onze producten voldoen aan de BRL2701 vastgestelde producteisen.

Bekijk ons KOMO attest-met-productcertificaat Staal en  KOMO attest-met-productcertificaat aluminium

 

CE-Markering brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren

Aluminium Gevelelementen

In navolging op de certificatie voor vlucht- en paniekdeuren conform NEN-EN 14351 laat Van Iersel Geveltechniek ook haar kwaliteit zien met de certificering voor brand- en rookwerende ramen en deuren. Om deze producten voor een buitengevel op de markt te mogen brengen is het wettelijk verplicht dat de producent gecertificeerd is op de productnorm. Van Iersel is door de Notified Body SKG-IKOB gecertificeerd. Daarmee wordt toezicht gehouden op het productieproces en voldoen we hiermee aan de eisen volgens de NEN-EN 16034.

Bekijk onze CE certificaten voor vlucht- en paniekdeuren alsmede voor brandwerende elementen.

Door nauwe samenwerking met Agentor N.V. heeft Stalen Ramenfabriek Van Iersel zich verder gespecialiseerd in veiligheid door het behalen certificaat, waarmee de verplichte CE-markering van stalen brand- en/of rookwerende ramen en deuren in buitengevels volgens EN 16034 verder gestalte heeft gekregen. Ditzelfde geldt voor de vlucht- en paniekfunctie van de stalen gevelelementen.

Stalen ramen en deuren

De geproduceerde producten van Stalen Ramenfabriek Van Iersel voldoen hiermee aan de gestelde eisen en staan onder toezicht van een zogenaamd Europees geaccrediteerde notified body, het SKG-IKOB (Stichting Kwaliteit Gevelbouw).
Het SKG-IKOB heeft diverse inspecties en controles gehouden binnen het productiebedrijf van Stalen ramenfabriek Van Iersel en heeft nu officieel gemeld dat het CCP (Certificate of Constancy of Performance) is behaald.

Dit houdt in dat zowel Stalen Ramenfabriek Van Iersel als haar producten aan alle eisen voldoen die in het kader van CE-markering gesteld worden.

Voor het behalen heeft Stalen Ramenfabriek Van Iersel een intensief stappenplan doorlopen met de certificerende instantie. Onder andere is er een nieuw kwaliteitsbeheersingssyteem (FPC) opgezet dat voldoet aan alle eisen uit de normen NEN-EN 14351 en NEN-EN 16034.

Met het behalen van deze certificering heeft de Stalen Ramenfabriek Van Iersel haar kwaliteit nog beter gewaarborgd en dragen ze bij aan de veiligheid van hun klanten door volledig gecertificeerd te produceren.

VCA-certificaat
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.
Het is een veelzijdig programma waarmee wij worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem. Het certificaat biedt ons de basis om iedere dag veilig en gezond te werken en bewust hiermee om te gaan.
Wij als Van Iersel hechten veel waarde aan veiligheid op de bouwplaats. Bekijk hier ons VCA-certificaat.

AluEco
De stichting AluEco bevordert duurzaamheid. AluEco, een initiatief van de VMRG, zorgt in de gevelbouw voor een recycleketen.
Hiermee tonen wij aan dat we ons inzetten voor een verantwoorde recycling van het aluminium afval. Bekijk het certificaat van AluEco.

Onze aanpak